Prioriteren: het kan het verschil betekenen tussen het wel of niet slagen van een project. Met behulp van de MoSCoW-methode kun jij bepalen welke taken de voorkeur krijgen boven anderen. Wij passen deze methode regelmatig toe bij onze webshop projecten.

Wat is de MoSCoW-methode?

De MoSCoW-methode is een manier om binnen je project verschillende aspecten te prioriteren aan de hand van vier categorieën: must have, should have, could have en would have/won’t have. De eerste letters van deze vier elementen geven deze methode haar naam.

Wat je prioriteert hangt sterk af van je project en het doel daarvan. Zo kun je bepaalde productfeatures of -kenmerken prioriteren, maar ook taken of expertises.

Het MoSCoW-principe wordt gebruikt om te bepalen welke elementen er wel of niet in het eindresultaat moeten zitten. Dit eindresultaat kan van alles zijn: een softwareprogramma, een specifiek product, een (marketing)strategie en noem maar op. In ons geval gebruiken we het vaak bij complexere webshop projecten en maatwerk software development.

Welke problemen lost de MoSCoW-methode op?

De methode helpt je met het stellen van prioriteiten in de ontwikkeling van je product. Welke functionaliteiten dient de applicatie vanaf het eerste moment te bevatten? Zijn er elementen die later toegevoegd kunnen worden.

Door de methode toe te passen voorkom je bijvoorbeeld dat je pakket aan eisen dusdanig groot is dat het project te omvangrijk wordt (of onbetaalbaar).

Daarnaast kan het helpen om je projectteam op een lijn te krijgen.

MoSCoW prioritering

De oplossing: MoSCoW

Voor deze problemen is de MoSCoW-analyse een welkome oplossing. Hiermee wordt geanalyseerd welke factoren er allemaal zijn binnen het project en worden deze vervolgens geprioriteerd. Dat gebeurt aan de hand van de vier eerder genoemde onderdelen. Houd in je achterhoofd dat het hierbij gaat om het eindresultaat: wat zit er wel en niet in hetgeen er straks opgeleverd wordt?

Must have

Dit zijn eisen die absoluut noodzakelijk zijn om het eindresultaat te laten functioneren zoals bedoeld. Hier is geen overleg over te voeren: zonder deze eisen werkt het eindresultaat niet. Zo kan bijvoorbeeld de optimalisatie van een webpagina niet zonder voorafgaande analyses (concurrentieanalyse, zoekwoordenanalyse, enzovoorts).

Should have

De volgende categorie bevat eisen die zeer gewenst zijn. Deze moeten daarom eigenlijk wel worden toegevoegd, mits het ook kan. Het zijn niet direct noodzakelijke eisen, maar ze zullen binnen korte tijd een grote rol gaan spelen. Echter zou het eindresultaat ook functioneren wanneer deze eisen niet worden nageleefd. Als voorbeeld: wanneer een manager diens werknemers wekelijks via de mail hun planning stuurt, kun je bedenken dat een roostersysteem hiervoor wenselijk zou zijn. Het is niet direct nodig, maar het zou overzichtelijker, efficiënter en minder vatbaar voor fouten zijn.

Could have

Bij deze categorie verandert het van een eis in een wens. Het zou mooi zijn als aan deze wens(en) wordt voldaan, maar het is niet erg als het niet gebeurt. Belangrijk is dat het geen gevaar vormt voor de beschikbare tijd, het beschikbare budget of de voor handen zijnde capaciteit. Botst het niet met de must have en de should have, dan kan ook een could have worden toegevoegd.

Would have / Won’t have

De laatste op de lijst bevat wensen die op dit moment nog niet relevant zijn, maar dat voor een later project eventueel wel kunnen zijn. Het is niet de moeite waard om er nu al tijd of geld in te investeren. In het huidige project worden deze wensen daarom niet nagestreefd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan online kledingwinkels die middels speciale technologie klanten kleding kunnen laten passen op een online 3D-model van zichzelf.

De MoSCoW-analyse gebruiken voor een efficiënt resultaat

Met de prioritering volgens de MoSCoW-analyse kun je efficiënt werken. Ondanks mogelijk verschillende meningen binnen je projectteam stel je met z’n allen een aantal criteria op waaraan het eindresultaat moet voldoen. Deze heeft iedereen op dat moment helder.

MoSCoW bij webshops

Ook voor het realiseren van je nieuwe webshop kun de MoSCoW-methode goed gebruiken. Met prioriteren ontstaat bewustwording over wat er wel en niet kan. Welke functionaliteiten zijn nu echt noodzakelijk? En welke zijn wenselijk of nice to have?

Je neemt je wensen en eisen mee in de MoSCoW-analyse. Kijk naar functionaliteiten, maar ook naar bijvoorbeeld de klantreis van je klanten. Wat heb je nodig om je bezoekers de beste beleving van je shop te geven? De methode helpt jou om aan de vraag van je klant te voldoen. Dit draagt bij aan groei als je dit consequent goed aanpakt.

Wij gebruiken de MoSCoW methode vaak nadat we voor een klant een functionaliteiten overzicht gemaakt hebben van de nieuwe webshop. Lees meer over het nut van een functioneel ontwerp.